Tag Archives: Tinh bột ACETYLATED DISTARCH PHOSPHATE

Tinh bột ACETYLATED DISTARCH PHOSPHATE (E1414)

Ký hiệu thương phẩm: LP-ASP501, LP-ASP502, LP-ASP503, LP-ASP504, LP-ASP506 * Mô tả Tinh bột ACETYLATED...