Tag Archives: Tinh bột LIÊN KẾT NGANG

Tinh bột LIÊN KẾT NGANG (DISTARCH PHOSPHATE E1412)

Ký hiệu thương phẩm: LP-PS701 à LP-PS706 * Mô tả Tinh bột LIÊN KẾT NGANG:...